Příkré skalnaté svahy vrchu Úhošť na severovýchodním okraji Doupovských hor.
Katastrální území: Úhošťany, Úhošť, Zásada u Kadaně, Pokutice, Suchý důl u Klášterce nad Ohří
Výměra 344.91 ha, ochranné pásmo 8,9 ha.
Nadmořská výška 320 - 593 metrů.
Vyhlášeno Národní přírodní rezervací v roce 1974. Nově vyhlášeno a rozšířeno 2016.

Předmětem ochrany jsou lesostepní a stepní ekosystémy na svazích geomorfologicky nápadné tabulové hory Úhošť (593 m n.m.), s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin i vzácných druhů hmyzu.

Rezervace reprezentuje typické biocenózy Doupovských hor.

 

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

ÚVOD | FORUM | RSS | MOBIL | DEU | ENG

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec| © 2010 Petr Peti