úvodní strana » Základní školy » Základní škola Rudolfa Koblice

Základní škola Rudolfa Koblice


TISK * POSLAT KONTAKT EMAILEM * MAPA * FOTOGALERIE

Základní škola Rudolfa Koblice
Pionýrů 1102, Kadaň
Email: skola@2zskadan.cz, reditel@2zskadan.cz
www: http://www.2zskadan.cz/
Ředitel: Mgr. Stanislav Hakl
Telefon:
474 316 433 - ředitel
474 316 430 - sekretariát
Dnešní budova školy byla slavnostně otevřena v rámci oslav 700 let města, t.j. 11.1.1959. Nachází se uprostřed zeleně mimo rušnou část města.

V současné době dochází do školy 405 žáků a škola má 17 kmenových tříd. Je vybavena moderně zařízenými odbornými pracovnami k nimž patří i učebna výpočetní techniky. Zde je k dispozici žákům i učitelům internet. Součástí budovy školy je pěkná tělocvična. Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

Š kolní družinu navštěvují děti od první do čtrvté třídy (po dohodě i vyšší ročníky) ve třech odděleních. Ve volném čase mají žáci možnost se zúčast ňovat činnosti v kroužcích, kterých je celá řada. Vedení kroužků zajišťují většinou učitelé. Výrazných úspěchů dosahují žáci ve sportovních soutěžích. Zapojují se také do olympiád na okresní i krajské úrovni.

Š kola nabízí ve výuce cizích jazyků angličtinu, němčinu. Volitelné předměty se přizpůsobují zájmu žáků (administrativa, informatika, životní prostředí, domácnost...). Na pozemku školy se nachází hřiště s umělohmotným povrchem a skleník. Prostory uvnitř budovy jsou neustále modernizovány a vylepšovány. Máme stabilizovaný pracovní kolektiv s nízkým věkovým průměrem.

Š kola je právním subjektem.
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu: č.j. 16847/96-2-Základní škola.
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

ÚVOD | FORUM | RSS | MOBIL | DEU | ENG

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec| © 2010 Petr Peti