úvodní strana » Základní školy » Základní škola a mateřská škola při nemocnici

Základní škola a mateřská škola při nemocnici


TISK * POSLAT KONTAKT EMAILEM * MAPA * FOTOGALERIE

Základní škola a mateřská škola při nemocnici
Kadaň, Chomutovská 1289, okr. Chomutov
Adresa: Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň
Ředitel: Mgr. Jana Podaná
Telefon: 474 335 409 - ředitel
474 333 304 - zást.ředitele, kancelář, školní družina
Fax: 474 335 409
e-mail: kancelar@zvskadan.cz

Web: http://www.zvskadan.cz

Zvláštní škola (prvotní název školy) v Kadani vznikla 6.2.1956. Ve stávající budově na adrese Chomutovská 1289 sídlí od školního roku 1986/87.

Š kola se zaměřuje na výchovu a vzdělávání žáků, kteří z nějakého důvodu nemohou být vzděláváni v hlavním vzdělávacím proudu. Speciálními metodami a formami práce se škole snaží zajistit absolventům uplatnění a zařazení do praktického života. K tomu slouží vyučování na škole v kmenových třídách a v řadě odborných učeben: kovodílně, dřevodílně, cvičné kuchy ňce, počítačové učebně a keramické dílně. Také se na tomto nemalou měrou podílí práce na školním pozemku. Ve třídách je snížený počet na 12 žáků. Je v samostatném zájmu žáka, který se z nějakých důvodů nemůže vzdělávat na základní škole, aby přešel do zvláštní školy. Tuto skutečnost však musejí správně pochopit a prosazovat především pedagogové na základních školách, dále pak rodiče žáků, kterých se to týká. Jednak jsou to důvody psychického rázu, vznikající z trvalé neúspěšnosti žáka, které mohou mít i širší důsledky. Dalším důležitým momentem je volba povolání pro žáky, kteří vycházejí z nižších ročníků základní školy a chtěli by se jít vyučit do odborných učilišť. Uplatnění je minimální. V tomto směru mají absolventi zvláštní školy nesrovnatelně větší možnosti uplatnění. Odborná učiliště nabízejí našim žákům dvouleté a tříleté učební obory. V našem regionu (do 25 km) je to asi 20 učebních oborů, mimo region dalších asi 23 učebních oborů v oblasti obchodu, služeb, stavebnictví, zemědělství, strojírenství, zdravotnictví a potravinářství.

Vyučuje se podle vzdělávacího programu zvláštní školy a vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. V rámci volnočasových aktivit pracuje na škole řada kroužků, které jsou vedeny učiteli. Jsou to kroužky: keramický, práce na PC, výtvarný, dovedných rukou, paličkování, sportovní, tvořivé dramatiky, internetový. V provozování zájmové činnosti žáků vidíme nejúčinnější protidrogovou prevenci a prevenci závadného chování vůbec.

Š kola také úzce spolupracuje s DDM Š uplík. Na jaře 2004 se naše škola zapojila také do výsadby stromů v lesoparku.
1.9.2005 byla škola přejmenována na "Základní školu praktickou" a 1.5.2006 sloučením Základní školy při nemocnici a Mateřské školy při nemocnici Kadaň na "Základní školu a mateřskou školu při nemocnici, Kadaň". V ZŠ  a MŠ  při nemocnici na pracovišti v nemocnici pracuje jedna učitelka a jedna vychovatelka. V kmenové škole pracuje 12 učitelů a jedna vychovatelka. V letošním školním roce má naše škola 11 tříd s celkovým počtem 115 žáků.

 

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

ÚVOD | FORUM | RSS | MOBIL | DEU | ENG

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec| © 2010 Petr Peti