úvodní strana » Komunitní plánování » Historie Komunitního plánování sociálních služeb ve městě v datech - akce, výstupy

Historie Komunitního plánování sociálních služeb ve městě v datech - akce, výstupy


TISK * POSLAT KONTAKT EMAILEM * MAPA * FOTOGALERIE

akce: Projednání možného zapojení města Kadaně do projektu KP Radou města s výsledkem doporučení ke schválení v Zastupitelstvu města

Listopad 2004
(4.11.2004):
akce: Zastupitelstvo města Kadaně přijalo usnesení č.1082/2004, kterým schválilo zapojení města Kadaně do projektu KP
výstup: Zápis z jednání zastupitelstva

Leden 2005:
akce: Sestavení základní pracovní skupiny - triády (poskytovatelé - uživatelé - zadavatelé)
výstup: Seznam členů triády (první verze)

Únor 2005:
akce: Zahájení prací na tvorbě základních informačních materiálů o KP pracovníky odboru SVaZ, které jsou určeny pro občany města
výstup: Uveřejnění těchto materiálů na webových stránkách města Kadaně a v místním tisku (Kadaňské noviny)

Březen 2005:
akce: Příprava a distribuce ankety pro uživatele sociálních služeb v Kadani a okolí prostřednictvím internetových stránek města Kadaně a také uveřejněním v Kadaňských novinách
výstup: Anketa

Duben 2005:
akce: Distribuce a sběr ankety pro uživatele sociálních služeb v Kadani a okolí; vyhodnocení této ankety - zjištění přání a potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb + získání spolupracovníků z řad veřejnosti
výstup: Vyhodnocení ankety (konečný stav)


akce: Tvorba materiálů potřebných jako podklad pro vypracování žádosti o dotaci
výstup: Výtah ze Strategického plánu města Kadaně; Procentuelní analýza klientů za rok 2004; Časový harmonogram

akce: Oficiální oslovení jednotlivých účastníků tvorby KP a jejich rozdělení do jednotlivých pracovních skupin podle oblasti péče
výstup: Složení pracovních skupin (první verze)


akce: Tvorba materiálů pro první pracovní setkání účastníků KP
výstup: Adresář sociálních institucí


akce: Získávání zástupců uživatelů pro jednotlivé oblasti péče z řad veřejnosti
výstup: Oficiální oslovení; poskytnutí základních informací a materiálů

(5.4.2005)
akce: Navázání kontaktu s odborným partnerem - Asistenční centrum pro regionální rozvoj se sídlem v Mostě (projektový manažer Michaela Doleželová) za účelem vytvoření žádosti o dotaci
výstup: Zápis z jednání s paní Michaelou Doleželovou


(6.4.2005)
akce: První pracovní setkání všech účastníků KP
výstup: Zápis z jednání


(20.4.2005)
akce: Setkání oslovených partnerů KP za účelem podpisu Partnerských smluv
výstup: Partnerské smlouvy; Zápis z jednání


(29.4.2005)
akce: Odevzdání žádosti o dotaci na Krajský úřad Ústeckého kraje
výstup: Základní informace o žádosti o dotaci


Květen 2005:

(25.5.2005)
akce: Druhé pracovní setkání všech účastníků KP
výstup: Zápis z jednání


Červen 2005:
akce: Příprava materiálů pro setkání jednotlivých pracovních skupin
výstup: Složení pracovních skupin (druhá verze)


akce: Příprava dalších informačních materiálů
výstup: Přihláška pro zástupce veřejnosti; Přihláška pro zástupce organizace


(13.6.2005)
akce: Schůzka pracovní skupiny č.2 (Oblast péče o zdravotně postižené)
výstup: Zápis z jednání(20.6.2005)
akce: Schůzka pracovní skupiny č.1 (Oblast péče o seniory)
výstup: Zápis z jednání


(22.6.2005)
akce: Schůzka pracovní skupiny č.3 (Oblast péče o etnické menšiny a osoby se závislostí)
výstup: Zápis z jednání


(27.6.2005)
akce: Schůzka pracovní skupiny č.4 (Oblast péče o občany v přech.soc.krizi a spol.nepřizpůsobené)
výstup: Zápis z jednání


(29.6.2005)
akce: Schůzka pracovní skupiny č.5 (Oblast péče o rodinu a dítě)
výstup: Zápis z jednání


Červenec 2005:
akce: Aktualizace dat
výstup: Složení pracovních skupin (verze 07/05)

akce: Příprava akce Týden sociálních služeb
výstup: Základní informace


(25.7.2005)
akce: 2.setkání pracovní skupiny č.2 (Oblast péče o zdravotně postižené)
výstup: Zápis z jednání


(26.7.2005)
akce: Pracovní setkání s účastníky Týdne sociálních služeb
výstup: Časový harmonogram akce

(27.7.2005)
akce: 2.setkání pracovní skupiny č.1 (Oblast péče o seniory)
výstup: Zápis z jednání

Srpen 2005:

akce: Akce Týden sociálních služeb; Dny otevřených dveří - informace
výstup: články v Kadaňských novinách, CV Týdnu, Deníku Chomutovska, Nástupu


(9.8.2005)
akce: Pracovní setkání s PhDr. Eliškou Součkovou (Anketa pro veřejnost, Dotazníky pro uživatele a pro poskytovatele sociálních služeb)
výstup: Zápis z jednání


(15.8.2005)
akce: 3. setkání pracovní skupiny č.2 (Oblast péče o zdravotně postižené)
výstup: Zápis z jednání


(16.8.2005)
akce: 2. setkání pracovní skupiny č.3 (Oblast péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) výstup: Zápis z jednání


(18.8.2005)
akce: Pracovní setkání s Michalem Polesným v Centru komunitní práce v Ústí n. L.
výstup: Zápis z jednání


(22.8.2005)
akce: 2. setkání pracovní skupiny č.5 (Oblast péče o rodinu a dítě)
výstup: Zápis z jednání


Září 2005
akce: Instalace informační nástěnky na MěÚ - odbor SVaZ (3.patro)
výstup: Nástěnka

(1.9.2005)
akce: Výlep plakátů na akci Týden sociálních služeb; Dny otevřených dveří
výstup: Plakáty


(12.9.-16.9.2005)
akce: Týden sociálních služeb; Dny otevřených dveří
výstup: Prezentační výstava sociálních zařízení a služeb v KZ Orfeum


(19.9.2005)
akce: 2. setkání pracovní skupiny č. 4 (Oblast péče o občany v přech.soc.krizi a spol.nepřizpůsobené)
výstup: Zápis z jednání


(20.9.2005)
akce: Seminář ke Komunitnímu plánování (přednášející: Michal Polesný z Centra komunitní práce v Ústí nad Labem)
výstup: Zápis z jednání


Š˜íjen 2005
(19.10.-20.10.2005)
- akce: Vypracování SWOT analýz všech pracovních skupin (za spolupráce M. Polesného z CKP Ústí nad Labem)
- výstup: SWOT analýzy PS 1 - 5

-akce : Vytvoření prezentačního CD z akce Týden soc. služeb
-výstup: Prezentační CD

Listopad 2005
- akce: Vyhodnocení Ankety pro veřejnost
- výstup: Výsledky Ankety pro veřejnost

(15.11.2005)
- akce: 1.setkání Manažerského týmu
- výstup: Zápis z jednání MT ; Základní informace o MT

(21.11.2005)
- akce: 4. setkání pracovní skupiny č.5 (Oblast péče o rodinu a dítě)
- výstup: Zápis z jednání

(22.11.2005)
- akce: 4. setkání pracovní skupiny č.3 a č.4
- výstup: Zápis z jednání PS 3; Zápis z jednání PS 4

(23.11.2005)
-akce: 4.setkání pracovní skupiny č.1; 5.setkání pracovní skupiny č.2
- výstup: Zápis z jednání PS 1; Zápis z jednání PS 2

(29.11.2005)
- akce: Seminář Asistenčního centra CV pro NNO
- výstup: Zápis ze semináře


Prosinec 2005

(12.12.2005)
- akce: Pracovní setkání skupin č.1, č.4, č.5 - Cíle a Opatření (za spolupráce M. Polesného z CKP Ústí nad Labem)
- výstup: Zápis z jednání PS 1; Zápis z jednání PS 4; Zápis z jednání PS 5

(15.12.2005)
- akce: Pracovní setkání skupin č.2, č.3 - Cíle a Opatření (za spolupráce M. Polesného z CKP Ústí nad Labem)
- výstup: Zápis z jednání PS 2; Zápis z jednání PS 3

Leden 2006

-akce: Složení pracovních skupin (01/06)


(9.1.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.5 - Mapa sociálních služeb
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(10.1.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.1 - Mapa sociálních služeb
-výstup: Zápis z jednání PS 1

(11.1.2006)
-akce: Pracovní setkání skupin č.2, č.3 - Mapa sociálních služeb
-výstup: Zápis z jednání PS 2; Zápis z jednání PS 3

(12.1.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.4 - Mapa sociálních služeb
-výstup: Zápis z jednání PS 4

(18.1.2006)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

Únor 2006

(6.2.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.5 - Tvorba cílů a opatření
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(7.2.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.1 - Tvorba cílů a opatření
-výstup: Zápis z jednání PS 1

(8.2.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.2 a č.3 - Tvorba cílů a opatření
-výstup: Zápis z jednání PS 2; Zápis z jednání PS 3

(9.2.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.4 - Tvorba cílů a opatření
-výstup: Zápis z jednání PS 4

(20.2.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.5 - Tvorba cílů a opatření
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(21.2.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.2 a č.4 - Tvorba cílů a opatření
-výstup: Zápis z jednání PS 2; Zápis z jednání PS 4

(22.2.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.3 - Tvorba cílů a opatření
-výstup: Zápis z jednání PS 3

(28.2.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.1 - Tvorba cílů a opatření
-výstup: Zápis z jednání PS 1

Březen 2006

(1.3.2006)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

(3.3.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.3 - Tvorba cílů a opatření
-výstup: Zápis z jednání PS 3

(22.3.2006)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

(30.3.2006):
akce: Zastupitelstvo města Kadaně přijalo usnesení č.870/2006, kterým vzalo na vědomí Proces připomínkování Návrhu 1.KPSS v době od 1.4. do 28.4.2006

Duben 2006

(19.4.2006)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

-akce: Vznik Katalogu poskytovatelů soc.služeb
-výstup: Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Květen 2006
(2.5.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.1 - Projednání Připomínek k Návrhu 1.KPSS
-výstup: Zápis z jednání PS 1

-akce: Setkání s Mgr.Lenkou Černou (Dobrovolnické centrum Ústí n.L.)
-výstup: Zápis z jednání (Ha); Zápis z jednání (Pal)

(10.5.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.2 a č.3 - Projednání Připomínek k Návrhu 1.KPSS
-výstup: Zápis z jednání PS 2; Zápis z jednání PS 3

(11.4.2006):
akce: Rada města Kadaně přijala usnesení č.1235/2006, kterým schvaluje zřízení Sociální komise jako svého poradního a iniciativního orgánu

(15.5.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.5 - Projednání Připomínek k Návrhu 1.KPSS
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(16.5.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.4 - Projednání Připomínek k Návrhu 1.KPSS
-výstup: Zápis z jednání PS 4

(17.5.2006)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu - Projednání Připomínek k Návrhu 1.KPSS
-výstup: Zápis z jednání MT

Červen 2006

(6.6.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.1 - Předání základních dokumentů PS 1
-výstup: Zápis z jednání PS 1

(12.6.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.5 - Předání základních dokumentů PS 5
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(14.6.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.2 č.3 - Předání základních dokumentů PS 2 a PS 3
-výstup: Zápis z jednání PS 2; Zápis z jednání PS 3

(15.6.2006):
akce: Rada města Kadaně přijala usnesení č.1527/2006, kterým schvaluje jmenování 13 členů Sociální komise

(15.6.2006):
akce: Rada města Kadaně přijala usnesení č.1528/2006, kterým doporučuje Zastupitelstvu schválit Komunitní plán sociálních služeb města Kadaně a spádové oblasti

(20.6.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.4 - Předání základních dokumentů PS 4
-výstup: Zápis z jednání PS 4

(21.6.2006)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu - Předání základních dokumentů MT
-výstup: Zápis z jednání MT


Září 2006

(11.9.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.5 (Projednání Organizačního a Jednacího řádu)
-výstup: Zápis z jednání PS 5

Listopad 2006

(12.6.2006)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.5
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(28.11.2006)
-akce: Jednání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

Leden 2007

(30.1.2007)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.5
-výstup: Zápis z jednání PS 5

Únor 2007

(5.2.2007)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT


Březen 2007

(27.3.2007)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.2
-výstup: Zápis z jednání PS 2

Duben 2007

(11.4.2007)
-akce: Pracovní setkání skupiny č.5
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(24.4.2007)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

Červen 2007

(19.6.2007)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

Září 2007

(4.9.2007)
-akce: Pracovní setkání pracovní skupiny č.1
-výstup: Zápis z jednání PS 1

(4.9.2007)
-akce: Pracovní setkání pracovní skupiny č.3 a 4
-výstup: Zápis z jednání PS 3 a 4

(19.9.2007)
-akce: Pracovní setkání pracovní skupiny č.5
-výstup: Zápis z jednání PS5

(25.9.2007)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

Listopad 2007

(20.11.2007)
-akce: Pracovní setkání pracovní skupiny č.3 a 4
-výstup: Zápis z jednání PS 3 a 4

(26.11.2007)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT


Únor 2008

(12.2.2008)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

Duben 2008

(17.4.2008)
-akce: Pracovní setkání Praocvní skupiny č.5
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(22.4.2008)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

Červen 2008

(24.6.2008)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
-výstup: Zápis z jednání MT

Září 2008

(12.9.2008)
-akce: Pracovní setkání Pracovní skupiny č.5
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(16.9.2008)
-akce: Pracovní setkání Pracovní skupiny č.3 a 4
-výstup: Zápis z jednání PS 3+4

(24.9.2008)
-akce: Pracovní setkání Manažerského týmu
- výstup: Zápis z jednání MT

ROK 2009

Březen 2009

(17.3.2009)
-akce: Pracovní setkání pracovní skupiny č.2
-výstup: Zápis z jednání PS 2


Duben 2009

(8.4.2009)
-akce: Pracovní setkání pracovní skupiny č.5
-výstup: Zápis z jednání PS 5

(14.4.2009)
-akce: Pracovní setkání pracovní skupiny č.1
-výstup: Zápis z jednání PS 1

(20.4.2009)
-akce: Pracovní setkání pracovní skupiny č.3 a 4
-výstup: Zápis z jednání PS 3 a 4


Květen 2009

(12.5.2009)
-akce: Pracovní setkání pracovní skupiny č.2
-výstup: Zápis z jednání PS 2
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

ÚVOD | FORUM | RSS | MOBIL | DEU | ENG

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec| © 2010 Petr Peti