History of the Royal Town of Kadaň

Kadaň, a town of 18 000 residents, is located in the region where the Ohře River frees itself from the clenches of the Krušné and Doupovské mountains.

The Ohře played a pivotal role in the process of settlement. Archeological findings show that people first settled here in the very distant past, about 16 000 years ago. In the fourth century BC, Celtic tribes arrived, bringing with them the La Téne culture. Legend has it that it was the Celts who founded the first settlement in the local basin, under the name ¨Kad An¨ or,, blazing fire¨. 
more

Our monuments and sights
Tips for trips
Informační centrum Kadaň

Tourist Information Center
of the Royal City of Kadaň

Address: J. Švermy 7, Kadaň
Phone/fac:  + 420 474 319 550 
Mobile: +420 725 763 497  

Carnival
Emperor's Day
St. Wenceslas vintage
Christmas themed Advent markets

Bike rental Maxipes Fik Riverfront
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2018 Petr Peti