Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Regionální muzeum K.A. Polánka - Žatec

HLAVNÍ BUDOVA
 
Žatecké muzeum vzniklo v roce 1896. Po dobu své existence prošlo bouřlivým rozvojem, jehož výsledek můžete dnes sami posoudit při své návštěvě. Kromě stálých expozic nabízí také zajímavé krátkodobé výstavy.
Stálé expozice:
Menhir
Žatecký stroj času
Hodinový stroj
Žatecké obrázky
Historický a urbanistický vývoj města Žatce
Pravěk středního Poohří
Kabinet chmelový zámek
 
Kontakt: Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
438 01 Žatec
tel.: 608 200 697
rmz@muzeumzatec.cz
 
KŘÍŽOVA VILA
 
Křížova vila představuje architektonicky zajímavou stavbu, která byla kompletně restaurována do původní podoby. Dobové interiéry nabízejí možnost podívat se do minulosti, která by neměla být zapomenuta. Vila byla vybrána do reprezentativního vzorku vil ústeckého kraje, což dokládá její vysokou architektonickou úroveň.
Expozice v přízemí – pravidelně se obměňuje
Expozice v prvním patře – obrazová galerie, zdobené stropy, kachlová kamna
 
Kontakt: Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
4380 01 Žatec
tel.: 774 192 414, 415 710 389
vilakriz@muzeumzatec.cz
 

Regionální muzeum K.A. 

Polánka

 

STARÁ PAPÍRNA

 
Dějiny papírenské výroby v Žatci sahají do roku 1866, kdy Johann Schöffl založil manufakturu na výrobu kartonáže v historické části města. Tuto manufakturu koupil roku 1873 Moritz Lüdersdorf. Manufaktura zřejmě nestačila pokrýt zájem odběratelů, takže dal M. Lüdersdorf postavit na žateckém Horním předměstí při silnici do Rakovníka (dnešní ulice Volyňských Čechů) novou továrnu (č. p. 733, dostavěna roku 1878) podle návrhu žateckého architekta Josefa Petrovskeho. Další tovární hala byla k závodu přistavěna v roce 1909 podle návrhu Josefa Salomona. Tím se nejen opět zvýšil objem výroby, ale i její sortiment - součástí závodu je k tomuto datu i knihtiskárna. V roce 2002 firma zastavila v žatecké továrně výrobu, areál prodala developerovi, který ve dvoře bývalé továrny postavil prodejnu řetězci LIDL. V roce 2015 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce části budov bývalých papíren v Žatci, financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Budova poskytuje rovněž prostor pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
Stálé expozice: Z historie žateckého průmyslu
Z rekonstrukce papíren v Žatci
 
Kontakt: Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
438 01 Žatec
tel.: 774 411 350
http://www.muzeumzatec.cz/hlavni-budova.html