Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Oblastní muzeum - Chomutov

Na místě dnešní radnice stávala tvrz rodu Načeradců. Bedřich Načeradec daroval roku 1252 majetek řádu německých rytířů. Ti přebudovali tvrz na řádovou komendu, neboli opevněný klášter. Za vlády Veitmilů byla komenda přestavěna na renesanční zámek. Další úpravy provedl Bohuslav Felix z Lobkovic po roce 1571. Po vykoupení města z poddanství roku 1605 prošel zámek přestavbou na radnici. Do současné podoby byla budova upravena po roce 1846. Nachází se zde expozice Oblastního muzea a galerie, v patře pak sídlí část magistrátu. Při dnech evropského dědictví a mezinárodním dni památek můžete shlédnout klenotnici - místnost se vzácnými freskami ze 16. století s námětem Tobiášovy legendy.

Oblastní muzeum - budova radnice: umělecko-historické expozice gotického, renesančního a barokního umění, lapidárium, barokní lékárna, zbrojnice, Fialův betlém, příležitostné výstavy.

Telefon:
pevná linka: +420 474 651 570
WWW:
oficiální: http://www.muzeum-cv.net/
E-mail:
oficiální: radnice@muzeum-cv.net