Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Jezuitský areál - Chomutov

Areál bývalé jezuitské koleje a gymnázia vyplňuje celý jižní okraj historického centra Chomutova. Na stavbu bylo vykoupeno 14 měšťanských domů. Základní kámen byl položen v srpnu roku 1590. Výstavbu inicioval Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší purkrabí Království českého, který přivedl roku 1589 jezuitský řád do Chomutova. Po zrušení řádu v roce 1773 byla kolej přestavěna na kasárna. Vojáci tu sídlili až do roku 1968. Jezuitské gymnázium bylo využíváno jako gymnázium až do roku 1932. Objekt gymnázia zahrnoval dvě hradební věže, dodnes je zachována Hvězdářská věž. Jezuitský areál se v současnosti skládá z kostela svatého Ignáce, Městské galerie Špejchar, arkádového nádvoří, Střediska knihovnických a kulturních služeb a Oblastního muzea.

Telefon:
pevná linka: +420 474 651 251 (Oblastní muzeum)
pevná linka: +420 474 651 250 (SKKS)
WWW:
oficiální: http://www.muzeum-cv.net/
oficiální: http://www.skks.cz/
E-mail:
oficiální: knihovna@muzeum-cv.net
oficiální: knihovna@skks.cz