Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Přehrada Kamenička

Mezi nejstarší technické památky patří přehrada na Kameničce v Bezručově údolí s kamennou hrází z roku 1904. Přehrada Kamenička spolu s novější vodní nádrží Křimov slouží jako zásobárny pitné vody. Vodárenská věž v Otvicích byla součástí stavby vodovodu z roku 1915. Voda byla čerpána ze spodní vody, elektrickou pumpou hnána do věže, odkud již tekla samospádem. Těžní věž dolu Karel ve Vysoké Peci byla vybudována jako součást moderní šachty se strojním pohonem již v první polovině 19. století.

Koncem padesátých let 19. století musely být práce zastaveny kvůli průvalu vody. V současnosti sídlí v objektu obecní úřad. Horská železnice z Chomutova do Křimova a Hory Svatého Šebestiána s několika dosud stojícími malými mosty byla vybudována v roce 1875. Mezi technické zajímavosti patří také Podkrušnohorský přivaděč. Umělý kanál mezi Kláštercem nad Ohří a Jirkovem byl vybudován jako přivaděč průmyslové vody z Ohře pro zásobování Chomutovska a Mostecka užitkovou vodou. Dostavěný byl v roce 1967. Zajímavou součástí přivaděče je funkční akvadukt, který spojuje svahy Bezručova údolí. Kolem Chomutova se nacházejí objekty opevnění z Druhé světové války.