Chomutov

Chomutov leží na úpatí Krušných hor v severozápadních Čechách.

Město vzniklo na křižovatce starých obchodních cest spojujících Prahu s Lipskem a Cheb s Ústím nad Labem. První zmínka o vlastním městě pochází z roku 1252, kdy městečko Chomutov získal řád německých rytířů. Po roce 1411 je král Václav IV. odňal řádu a vystřídala se zde řada feudálních majitelů. Nejvýznamnější byli páni z Vřesovic, Calta z Kamenné Hory, Veitmilové a Lobkovicové. Už v 16. století se u města těžil kamenec. V prostoru těžby pak v 19. století vzniklo Kamencové jezero, které se stalo významným lázeňským a rekreačním střediskem. Významným předělem v dějinách Chomutova byl rok 1605, kdy město od královské komory koupilo panství zahrnující území až k saské hranici a stalo se tak svobodným a následně královským městem. Po třicetileté válce rozvoj města stagnoval. K jeho rychlému rozvoji došlo až ve druhé polovině 19. století s vývojem těžby uhlí a železářského průmyslu . Kolem roku 1870 se stal Chomutov významným železničním uzlem. Město se rozrůstalo a v roce 1938 dosáhlo třiceti tisíc obyvatel. Po druhé světové válce byly rozšiřovány jak průmyslové podniky tak bytová výstavba. Nová sídliště pak v 70. letech 20. století urbanisticky spojila Chomutov se sousedním Jirkovem. Po roce 1989 došlo k útlumu těžkého průmyslu a ve městě došlo k významnému zlepšení životního prostředí. Byl kladen důraz na rekreační aktivity jak v areálu Kamencového jezera, tak při rozvoji Podkrušnohorského zooparku a rekreační zóny v Bezručově údolí. Vzhledem k historickým památkám i rekreačním možnostem ve městě i v okolí je dnes Chomutov zajímavým turistickým cílem.

Barokní sloup Nejsvětější trojiceTento sloup někdy mylně označovaný za morový byl postaven roku 1697 sochařem Ambrožem Laurentisem z prostředků nadace mistra cechu pekařského Wolfa.V letech 1725 - 1732 byl doplněn o 7 soch světců.
» celý příspěvek

ŠpejcharObjekt Špejcharu byl prvotním jezuitským kostelem před stavbou kostela sv. Ignáce. Postaven byl kolem roku 1611. Nyní je zde městská galerie. Městská galerie Š pejchar v budově prvotního jezuitského kostela má výborné světelné podmínky a samostatnou část galerie tvoří i její sklepní prostory. Ve stejné budově ještě před vchodem do renesančního atria najdete galerii Zlatý klenot. Na budovu špejcharu přiléhá kostel sv. Ignáce.


» celý příspěvek

Kostel svatého IgnáceJezuitský kostel svatého Ignáce je raně barokní stavba s dvouvěžovým severním průčelím. Byl postaven v letech 1663 až 1668 italským architektem Carlem Luragem. Nese jméno svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl kostel součástí vojenských kasáren. Od roku 1945 přestal sloužit bohoslužbám a začal pustnout.


» celý příspěvek

Jezuitský areál - ChomutovAreál bývalé jezuitské koleje a gymnázia vypl ňuje celý jižní okraj historického centra Chomutova. Na stavbu bylo vykoupeno 14 měšťanských domů. Základní kámen byl položen v srpnu roku 1590. Výstavbu inicioval Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší purkrabí Království českého, který přivedl roku 1589 jezuitský řád do Chomutova. Po zrušení řádu v roce 1773 byla kolej přestavěna na kasárna. Vojáci tu sídlili až do roku 1968.


» celý příspěvek

Oblastní muzeum - ChomutovNa místě dnešní radnice stávala tvrz rodu Načeradců. Bedřich Načeradec daroval roku 1252 majetek řádu německých rytířů. Ti přebudovali tvrz na řádovou komendu, neboli opevněný klášter. Za vlády Veitmilů byla komenda přestavěna na renesanční zámek. Další úpravy provedl Bohuslav Felix z Lobkovic po roce 1571.
» celý příspěvek

Kostel svaté Kateřiny - ChomutovKostel svaté Kateřiny je nejcennější historickou památkou ve městě památkou ve městě a jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Vznikl na místě staršího panského kostela u komendy řádů německých rytířů po roce 1252. Do dnešního dne se zachovala starší příčná loč a presbyterium z konce 13. století, které je významné zachovanými klenebními svorníky a patkami s rostlinnými motivy.


» celý příspěvek
Podkrušnohorský zoopark v Chomutově

Podkrušnohorský zoopark - ChomutovZoopark je specializován na chov zvířat pocházejících z oblasti palearktu, zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných zvířat, a území severní Afriky.


» celý příspěvek
Aktuality

Momentálně zde není žádná aktualita

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

ÚVOD | FORUM | RSS | MOBIL | DEU | ENG

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec| © 2010 Petr Peti