úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›   Historické památky ›  Barbakán Žatecké brány

Barbakán Žatecké brány

Barbakán Žatecké brány

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Byl předsunutým opevněním Žatecké (Kovářské) brány, která byla zbořena v r. 1832. Patří k druhému pevnostnímu pásmu, který zpev ňoval vnitřní opev ňovací linii. Barbakán umož ňoval střelbu do stran, jak dokládají klíčové střílny. V r.1995 byly opraveny zdegradované omítky a přilehlé zídky.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.