úvodní strana Turista  ›  Historie města a regionu ›   Historie ›  Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech 

Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Přijměte pozvání do čtrnácti měst, která za svoji výbornou péči o památky získala titul Historické město roku. Do měst s nezaměnitelným geniem loci. Do měst, ve kterých ty nejcennější architektonické perly tvoří kulisy pro konání nejrůznějších akcí.Můžete prožít dny ve znamení historických slavností mezi zdmi renesančních domů či romantických zámků, můžete dýchat vůni lesů v okolí našich měst, můžete snít při koncertech, výstavách a divadelních představeních. U nás můžete téměř cokoliv…


Na svém putování po Historických městech roku vám doporučujeme zastávku i v některých z více než dvou set měst a obcí s jejich městskými památkovými rezervacemi či zónami, které jsou dalšími učebnicemi bohaté historie našich zemí. V neposlední řadě radíme nevynechat prohlídku památek UNESCO. Vždyť právě tyto unikáty nám závidí celý svět.Přiječte načerpat nové síly a nechte se inspirovat kouzlem našich měst!Podrobné informace o projetku:

ČR je významnou destinací cestovního ruchu, která je založena na množství historických, kulturních a technických památek a zajímavostí. Hlavním problémem v ČR je skutečnost, že asi 57 % nerezidentů navštíví pouze Prahu. Při tom v naší republice předpoklady pro rozvoj kulturního cestovního ruchu na celém území jsou. Ale i rezidenty musíme seznámit s možnostmi putování za kulturními památkami. ... Tato nabídka však nemůže být obecná, ale je třeba vytvořit konkrétní národní produkt, který by je nejen oslovil, ale především nabídl konkrétní možnost, kde a jak strávit dovolenou i na jiných místech v ČR. Projekt se chce prosadit na trhu cestovního ruchu nabídkou nového produktu, obecně nazvanou „Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska“. Nabídka je využitelná jak pro příjezdový, tak pro domácí cestovní ruch.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je nezisková organizace, která se již dvacet let zabývá zachováváním a trvalou využitelností kulturního dědictví, zaměřenou na regeneraci historických sídel. Z toho vyplývá nosný motiv projektu - poznání těch měst, která vykonala nejvíce práce v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR: Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón, a která uspěla v soutěži vyplývající z tohoto programu, kterou v roce 1994 iniciovalo SHS ČMS a spolupořádá ji s ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj. V letech 1994 – 2008 v soutěži získala titul „Historické město roku“ a na projektu se podílejí města: Svitavy, Kadaň, Třebo ň, Kroměříž, Klášterec nad Ohří, Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk.

Při realizaci projektu jsme vycházeli z nabídky regionálních aktivit a z nich vytváříme jeden národní produkt kulturního cestovního ruchu. Nabídka je volena alternativně s možností pobytu v regionu po dobu 2, 3 nebo 7 dnů, a to jak pro návštěvníky, kteří chtějí cestovat autem, tak pro milovníky pěší a cykloturistiky, Páteří nabídky je kulturní cestovní ruch, převážně zaměřený na historická města, hrady, zámky, muzea a galerie, ale i s nabídkou dalších sportovních a kulturních aktivit při pobytu. Nabídka nabízí i městské slavnosti a nejrůznější festivaly.

Prvním rokem realizace projektu je rok 2011. Od května do října budou v jednotlivých městech, která získala titul Historické město roku, probíhat týdenní akce tzv TOP týdny. Jednotlivá města připravují program včetně návštěv dalších historických měst v okolí. Nabídka všech těchto aktivit bude prezentována nejen na této webové adrese, ale i v tištěných materiálech, které Sdružení připravuje.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.