úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›   Historické památky ›  Městské opevnění

Městské opevnění

Městské opevnění

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Vzniklo po roce 1259 po prohlášení Kadaně městem královským. Dochované hradby uzavírající město jsou až z 2. pol. 14. stol., další pásy byly doplněny v pozdní gotice. Hradby měly 2-3 pásy a další hradební okruh opěv ňující město i s předměstím, který se do dněšní doby nezachoval. Toto neobvykle silné opevnění bylo v průběhu 19. stol., při růstu města, z větší části zbouráno. V současnosti pokračují sanace dochovaných částí hradeb a v prostoru parkánu vznikly pěší vycházkové zóny.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.