úvodní strana » Historické památky

Historické památky

Jezuitský areál - ChomutovAreál bývalé jezuitské koleje a gymnázia vypl ňuje celý jižní okraj historického centra Chomutova. Na stavbu bylo vykoupeno 14 měšťanských domů. Základní kámen byl položen v srpnu roku 1590. Výstavbu inicioval Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší purkrabí Království českého, který přivedl roku 1589 jezuitský řád do Chomutova. Po zrušení řádu v roce 1773 byla kolej přestavěna na kasárna. Vojáci tu sídlili až do roku 1968.


» celý příspěvek

Barokní sloup Nejsvětější trojiceTento sloup někdy mylně označovaný za morový byl postaven roku 1697 sochařem Ambrožem Laurentisem z prostředků nadace mistra cechu pekařského Wolfa.V letech 1725 - 1732 byl doplněn o 7 soch světců.
» celý příspěvek

Horní hradHorní hrad

Počátky hradu Hauenštejnu nejsou dosud plně objasněny. Rozbor místního jména Hauenstein, vzniklého z tvarů Haue (tj. motyka, sekera či palice) a stein (skála, v přeneseném významu hrad) v sobě odráží skutečnost, že v okolí hradu probíhala těžba. Jeho poloha střežící soutěsky Ohře na pomezí Loketska a Žatecka v blízkosti saských hranic byla navíc velmi výhodná. Posádka hradu pohledově skrytého za zvlněným terénem mohla úspěšně ovládat pohyb na řece i v jejím blízkém okolí.


» celý příspěvek

HasištejnHasištejn

Hrad Hasištejn byl vybudován k ochraně cesty, jež vedla od zemské hranice přes Kralupy u Chomutova a dále do Čech a navazovala na starou solnou cestu z Halle nad Sálou přes Lipsko, Přísečnici, Kadaň, Žatec, Louny, Slaný a směřující ku Praze. Gotický hrad byl postaven na skalnatém ostrohu, který na západní straně velmi prudce klesá do údolí Prunéřovského potoka a na východě pozvolna sestupuje do širšího úvalu. Půdorys hradu představoval zhruba protáhlý ovál.


» celý příspěvek

Městská radnice a věž - ŽatecRadnice byla postavena r. 1362 jako tržnice sukna. V části už tehdy zasedala městská rada. Od husitských válek sloužila již celá budova městské samosprávě. Roku 1559 ji v renesančním stylu přestavěl Jiří Všetečka z Pardubic. Tehdy se v radnici nacházelo i prominentní vězení zvané rathauzní. Za třicetileté války tu byl sklad "kacířských knih" a válečných pokut: chmele a obilí.


» celý příspěvek

Zámek Krásný DvůrZámek krásný dvůr

Tento zámek se nachází vzdušnou čarou 30 km jihozápadně od města Louny. Původní mohutnou renesanční tvrz nechal v letech 1720 - 1724 F. J. Černín přestavět na trojkřídlý barokní zámek. Okolo zámku se rozkládá anglický park s řadou romantických staveb. V roce 1945 se stal zámek vlastnictvím státu. V zámeckém parku stojí nejstarší rozhledna v České republice. Byla postavena v letech 1793 - 1796 v novogotickém slohu.


» celý příspěvek

Červený hrádekPůvodně středověký hrad byl do raně barokní podoby přestavěn architektem Della Portou a B. Matheyem. Na východní straně zámku se nachází velmi krásné dvouramenné schodiště. Sochy a plastiky jsou od Jana Brokoffa, který míval na zámku svou sochařskou dílnu. Okolo zámku je anglický park. V přízemí hned vedle hlavního vchodu se nachází zámecká kaple z roku 1695, rozšířená roku 1787.


» celý příspěvek

Kostel svaté Kateřiny - ChomutovKostel svaté Kateřiny je nejcennější historickou památkou ve městě památkou ve městě a jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Vznikl na místě staršího panského kostela u komendy řádů německých rytířů po roce 1252. Do dnešního dne se zachovala starší příčná loč a presbyterium z konce 13. století, které je významné zachovanými klenebními svorníky a patkami s rostlinnými motivy.


» celý příspěvek
Aktuality

Momentálně zde není žádná aktualita

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

ÚVOD | FORUM | RSS | MOBIL | DEU | ENG

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec| © 2010 Petr Peti