Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Plán prevence kriminality

Plán prevence kriminality města Kadaně byl vytvořen v souladu se strategickými materiály MV ČR a KÚÚK a je nezbytným dokumentem k předkládání žádostí o státní účelové dotace MV ČR na roky 2019 – 2021. V plánu jsou definovány hlavní cíle na období let 2019 – 2021.
 
Plán byl zpracován členy Pracovní skupiny prevence kriminality a dalších přizvaných odborníků z různých oborů, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a jejích partnerů na platformě Lokálního partnerství Kadaň. 
 
 
Plán prevence kriminality města Kadaně - ke stažení zde v PDF